Hướng dẫn lập tài khoản PSN USA

05/10/2018 21:28:01

Hướng dẫn tạo account PSN hệ USA - PS4 - PS3 - PSvita - Playstation network account (PSN ACCOUNT)
How to create a new PSN Account (PC, MAC)
Các bạn làm theo thứ tự sau đây:

1. Chuẩn bị địa chỉ phù hợ với hệ của account Playstation mà bạn muốn đăng ký:
Mình ví dụ là muốn đăng ký hệ Mỹ (USA).
Lấy địa chỉ USA tại: http://www.sat-address.com/en/us/Africa-Channel/?filter=TV

Street: 5200 Lankershim Boulevard 
City: North Hollywood 
Postal Code: CA 91601 
Country: United States

Bạn nào muốn đăng ký hệ Japan hoặc Sing hoặc HK thì tự kiếm địa chỉ phù hợp bằng cách search từ khóa bằng google như là: Japan address, Singapore address ...  2. Tiến hành đăng ký
Vào website của Sony theo link này: https://account.sonyentertainmentnetwork.com/login.action
Hoặc vào thẳng: https://account.sonyentertainmentnetwork.com/liquid/reg/account/create-account!input.action
Điền thông tin như hình dưới đây:
điền thông tin đăng ký tk psn

Tiếp theo nhập captcha, đánh dấu đồng ý với điều lệ sử dụng dịch vụ của PSN, rồi nhấn I Agree như hình bên dưới:
điền captcha

Tiếp theo bạn sẽ được dẫn vào màn hình giao diện chờ kích hoạt như hình dưới.
Lưu ý bước này chưa click tiếp tục vội mà bạn mở email ra kích hoạt tài khoản đã:


Mở email của bạn ra kiếm cái email mà PSN gửi cho bạn:

Vào trong mail thì click vào kink kích hoạt:

Kích hoạt thành công thì nó báo thế này:


Tiếp theo quay lại màn hình chờ nhấn Continue như hình dưới:Vào bên trong bạn nhấn Update thông tin tài khoản như hình dưới:


Tiếp theo điền thông tin tài khoản ONLINE ID, là tên online để kết bạn và người ta sẽ nhìn thấy tên đó của bạn:Tiếp theo điền tên bạn, chọn câu hỏi bảo mật và câu trả lời:


Tiếp theo điền địa chỉ của bạn như thông tin của cái địa chỉ đã chuẩn bị:


Tiếp theo phần nó hỏi add phương thức thanh toán, chọn không add như hình dưới:


Tiếp theo phần nhận tin tức bỏ hết đi đừng chọn nhận tin rác làm gì, nhấn Finish là hoàn thành rồi:


Theo vietcoin