Hướng Dẫn hack ps4 5.05

09/08/2018 08:10:18

- Vào settings tick các tuỳ chọn sau đây cho an toàn.

"Settings" -> "System" -> "Automatic Downloads". Tắt toàn bộ tuỳ chọn trong này.

"Settings" -> "Power Saving Settings" -> "Set Features Available In Rest Mode". Tắt "Stay Connected to the Internet"

"Settings" -> "Network" -> "Set Up Internet Connection" -> "Use Wi-Fi" hoặc "Use a LAN Cable" tuỳ vào xài wifi hay cắm dây mạng -> chọn "Custom" và đặt như sau:

"IP Address Settings" -> "Automatic"

"DHCP Host Name" -> "Do Not Specify"

"DNS Settings" -> "Manual"

"Primary DNS" _> "165.227.83.145"

"Secondary DNS" -> "108.61.128.158"

"MTU Settings" -> "Automatic"

"Proxy Server" -> "Do Not Use"

Bấm "circle" khi máy hiện "Test Internet Connection"

- Vào "Settings" -> "User's Guide/Helpful Info" mở "User's Guide". Trang chọn exploit sẽ hiện ra.

- Chọn "5.05" và mở "Disable Updates".

[​IMG]

- Bấm nút "PS" rồi chạy lại trang chọn exploit.

- Chọn "5.05" và mở "Mira"


[​IMG]

Nếu hiện thông báo lỗi "There is not enough free system memory." thì bấm "circle" để thử chạy lại exploit, làm vài lần nếu cần.

Khi exploit tải thành công thì trang trên sẽ treo, cái này là bt.

- Vào "Settings", nếu thấy mục "☆Debug Settings". thì bạn đã hack thành công. Nhớ đừng bao giờ bật IDU-mode trong debug setting nhé, vài chú từng bị softbrick vì cái này rồi.